Välkommen till Nationell scen för tidig musik på Konserthuset Musikaliska i Stockholm, en genrespecifik brännpunkt för barock-, renässans- och medeltidsmusik som drivs av EARLY MUSIC SWEDEN. En attraktiv plattform som levandegör 1000 år av kulturarv och musikhistoria i nutid och en fast scen där den tidiga musikens svenska och internationella interpreter möts för att ge Sveriges publik högkvalitativa konstnärliga upplevelser i passionens tecken – året runt.


Nationell scen för tidig musik öppnade den 4 september 2022 på Musikaliskas stora scen – Stockholms äldsta konserthus – med ett gästspel av en av världens främsta barockensembler: Les Arts Florissants (FR).

För närvarande är verksamheten tillfälligt pausad p g a Musikaliskas ovissa situation samt uteblivna anslag.